Ceník služeb

Službu za zpracování účetnictví kalkuluji individuálně pro každého klienta. Cena se odvíjí od typu vedeného účetnictví a dále podle plátcovství DPH. Dalšími faktory, které ovlivňují kalkulaci ceny:

  • Periodicita zpracování účetních závěrek
  • Množství dokladů
  • Počet zpracovávaných mezd a dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti
  • Vystavování daňových dokladů
  • Administrace platebního styku
  • Individuální služby pro klienta