Jak Vám můžu pomoci?

Účetní služby

Nabízím kompletní služby v oblasti účetnictví

Komplexní zpracování a vedení účetnictví nebo daňové evidence pro všechny druhy daňových subjektů, pro plátce i neplátce DPH, včetně kontroly úplnosti zpracování účetnicích dokladů v souladu s platnými účetními předpisy.
Dale rada poskytnu:

 • Konzultace k účetní problematice
 • Zavedení účetní agendy
 • Převzetí a rekonstrukce účetnictví
 • Účetnictví neziskových subjektů
 • Problematika obchodování s členskými státy EU a třetími zeměmi

Daňové služby

Ráda Vám ulehčím vedení daňové evidence

 • Zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní včetně příloh s garancí správnosti a dodržení včasného podání příslušnému úřadu
 • Zastupování před správcem daně
 • Výpočty daňové výhodnosti různých variant podnikatelských záměrů, daňová optimalizace a plánování
 • Kontroly účetní agendy před uzavřením roku a výpočtem daně z příjmů


Mzdové účetnictví

Ušetřete čas a nechte mzdovou agendu na mě

 • Komplexní zpracování a vedení mzdové agendy pro všechny druhy daňových subjektů
 • Personalistika, řešení veškeré právní problematiky ve vztahu zaměstnanec/zaměstnavatel
 • Zastupování při jednání s pojišťovnami a správci daně
 • Výkaznictví spojené se mzdovou agendou
 • Konzultace ke mzdové problematice

Ostatní služby

Potřebujete pomoc se založením společnosti?

 • Založení obchodní společnosti a provedení všech potřebných úkonů pro zahájení podnikání
 • Sledování potřeby a zařízení administrativních úkonů jako jsou registrace, změnová řízení, zakládání listin pro živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, finanční úřad a zákonné pojišťovny
 • Vedení valných hromad společností a administrace zápisů, zakládání účetních závěrek do sbírky listin
 • Zpracování a posuzování vnitropodnikových organizačních norem
 • Poradenství při výběrových řízeních
 • Zpracování ekonomických výpočtů a analýz